Регистрация за 2022

Регистрирайте се в първите 7 дни след отваряне на регистрацията за 34/44/54 лева съответно за 10К/21К/42К.

Title partners

 

 

Club partners

Всеки състезател получава подаръци от Бегач и партньорите ни, както и медал за завършване