Регистрация за 2021

 Регистрирайте се до края на юли 2020 за 34/44/54 лева съответно за 10/21/42к.

Title partners

 

 

Club partners

Всеки състезател получава подаръци от Бегач и партньорите ни, както и медал за завършване