Registration 2024

For CORPORATE registrations please write to help@begach.com

 

Всеки участник получава:

  • индивидуален номер
  • електронно времеизмерване
  • медал за завършване
  • подаръци от Бегач и партньорите
  • подкрепителни пунктове по трасето и на финала
  • медицинска помощ при необходимост
  • гардероб и съблекалня
  • тоалетни на зона Старт/Финал
  • фотографи по трасето

10k title partner

Hike title partner

Partners

Всеки състезател получава подаръци от Бегач и партньорите ни, както и медал за завършване