Кауза 2017

Набраните средства от Маратон Панчарево 2017 г. (5 лева от всеки билет) ще бъдат инвестирани в менторската програма на фондация „Сийдър“ в една от къщите от семеен тип в гр. Казанлък, управлявани от фондацията. Търсената сума за програмата е 3000 лева.

Програмата за менторство на фондация „Сийдър“ се реализира чрез регулярна комуникация между обучени ментори и децата, настанени в къщата от семеен тип. Програмата обхваща всички 13 деца от къщата, които са на възраст между 9 и 17 години и са лишени от родителски грижи. Чрез менторската си програма фондация „Сийдър“ предоставя индивидуална подкрепа към всяко дете, съобразно специфичните му потребности и нужди. Менторите и децата създават дългосрочна, взаимнополезна връзка и споделени преживявания, като менторът има авторитет и позитивно влияние върху детето.

Менторството включва:

  • Подкрепа на децата при прехода им от държавния дом към къщата от семеен тип и адаптация към новата среда;
  • Развитие на образователните умения за постигане на по-голяма увереност в способностите за учене и по-успешно справяне с ученето;
  • Подкрепа и окуражаване за справяне с житейски ситуации.

В резултат на провежданата до момента менторска програма децата преодоляха проблемите при прехода от държавния дом към къщата от семеен тип, свързани със страх, несигурност, липса на комуникационни умения. Всички деца значително повишиха успеха си в училище, а част от тях бяха приети в професионални гимназии в Стара Загора, Казанлък, София и Широка Лъка. Менторите стимулират талантите на децата в изкуството, музиката, спорта. Те също така мотивират тяхната себеизява и себеутвърждаването им като отделни и ценени личности и улесняват общуването както между самите тях, така и с децата и хората в местната общност.

Други канали за дарения:

Повече информация за фондация „Сийдър“ може да намерите на сайта на фондацията или в профила й във Facebook или Twitter.